Historie

Varmeværkets historie

Hjulpet af et Aalborggensisk ingeniørfirma tog en lille kreds af borgere initiativ til opførelsen af et fjernvarmeværk placeret ved Nygade.

Et projekt som i dag kan kaldes et pionerarbejde.

Den 14. januar 1962 klokken 8 om morgenen blev det varme vand for første gang ført fra varmeværket ud til forbrugernes radiatorer. Med cirka 70 forbrugere tilsluttet ledningsnettet begyndte Auning Varmeværk a.m.b.a. den kollektive varmeforsyning i byen. Værket brugte dengang heavy fuel som brændsel i et rotationsfyr. Til orientering kan nævnes at prisen for et ton olie i 1962 var 110 kr. pr. ton.

Værket kostede 1,7 million kroner at opføre.

Efterhånden som olien steg, blev bestyrelsen enig om at man skulle finde alternativer til opvarmning i stedet for olien. Det skete i 1982 hvor værket købte en grund uden for byen og byggede et kulfyret varmeværk. På daværende tidspunkt var der 470 forbrugere, og der blev solgt 202.000 m3 varmt vand. I løbet af få år steg kulprisen dog voldsomt pga. større og større afgifter, og bestyrelsen måtte atter se sig om efter andet brændsel til kedlerne. Valget blev halm, og i efteråret 1992 stod et nyt halmfyret anlæg klar med en 3,15 Mwh. kedel til at forsyne omkring 600 Auning-huse med varme.

Prisen for dette værk var 12,5 millioner kr.

Af hensyn til forsyningssikkerheden og det stigende antal forbrugere blev der i år 2000 installeret en 5 Mwh. kedel ved siden af den oprindelige. Med disse 2 kedler produceres al varme med halm som brændsel. I 2003 blev der opført en 1000 m3 akkumuleringstank ved siden af den oprindelige 400 m3.

I november 2011 er forbrugerantallet vokset til 1048 installationer, der sælges ca. 22,000 Mwh. pr. år, og der forbruges ca. 8.600 tons halm. Der er ansat 3 mand til værkets drift og vedligeholdelse samt vagtordning.

I efteråret 2013 begynder levering af varme til Pindstrup, via en ca. 5 km. lang transmissionsledning anlagt i den tidligere jernbanestrækning, som derefter er blevet asfalteret og udgør nu en naturskøn cykel/vandresti. Pindstrup Varmeværk har ca. 300 forbrugere.

Da forbrugerantallet stadig vokser er der planer om at udskifte den første halmkedel med en større i løbet af få år.